Ako posetite Tampa Bay, budite sigurni da je voda za piće najvišeg kvaliteta

DesalProcesslarge66092

Tampa Bay postrojenje za priprema vodu za piće vrhunskog kvaliteta  desalinizacijom morske vode

Postrojenje u Tampa Bay-u je namenjeno za alternativno napajanje regiona vodom za piće u slučaju suše. U normalnim uslovima pitka voda sa ovog postojenja meša se vodom iz ostalih postojenja i isporučuje ka potrošačima. Kapacitet postojenja je nešto manje od 100.000 m3 vode za piće na dan.

Morska voda najpre prolazi kroz sisteme za predtretman vode i nakon toga se pitka voda odvaja od morske upotrebom reverzne osmoze. Krajnji proizvod je voda za piće vrhunskog kvaliteta. Ovo postojenje zadovoljava 10% potreba za pitkom vodom celog regiona.

U Tampi trenutno živi više od 4.300.000 ljudi, a godišnje ovu regiju poseti preko 17.000.000 turista. Izvor: http://www.chacha.com/question/how-many-tourists-visit-tampa-per-year

Kako postrojenje radi

Fabrika koristi proces Reverzne osmoze (RO) kako bi od morske vode nastala čista voda za piće. Postrojenje se nalazi pored "Tampa Electric’s (TECO)” elektrane, koja za potrebe rashlađivanja postojenja koristi više od 5 milijardi litara vode dnevno iz zaliva Tampa Bay. Ovako zagrejana voda umesto u otpad ide u fabriku za filtriranje vode. Otpadna voda se nekoliko puta meša sa slanom pre nego što se ponovo vrati u zaliv.

Na ovaj način se uz maksimalno iskorišćenje i posebnu brigu o zaštiti životne sredini žiteljima Tampa Bey-a obezbeđuje voda za piće vrhunskog kvaliteta, a obezbeđeni su čak I u slučajevima velikih suša.

Izvor: Tampa Bay water

Arhiva