Duplex automatski omekšivači vode

Šta je Dupleks omekšivač?

Kao i kada govorimo o simpleks omekšivačima, počinjemo od toga da je omekšavanje vode je hemijski proces tretmana vode u kome se uklanjaju katjona kalcijuma Ca2+ i magnezijuma  Mg2+ i vrši se zamena jonima natrijuma. Na taj način se dobija meka voda. Ukoliko do sada niste, pogledajte kako se u Srbiji meri tvrdoća vode.

Dupleks aparat se sastoji od dve posude sa cilindrima za razmenu jona. Odmah kada prvi omekšivač odnosno prva jedinica dupleksa počne sa regeneracijom druga otpočinje rad. Aparati ovog tipa najčešće rade po principu potrošnje odnosno regeneracija počinje nakon što je određenja količina vode omekšana i veoma se retko sreću dupleks aparati koji su vremenski kontrolisani. Na ovaj način je obezbeđeno celodnevno snabdevanje mekom vodom.

Potrebu za dupleks omekšivačima imaju: bolnice, škole, fabrike, proizvodni pogoni, perionice i auto perionice, mlekare i farme, hoteli i moteli, apartmanski kompleksi, poslovni i tržni centri, prehrambena industrija, poslovni ali i stambeni kompleksi koji se uređuju i održavaju, industrije u kojima se koriste rashladni tornjevi poput rafinerija, fabrika za preradu hrane, petrohemije, fabrike za preradu prirodnog gasa.


Kontaktirajte nas da kreiramo omekšivač vode prema Vašim zahtevima.

Duplex automatski omekšivači vode