CINTROPUR mehanički filteri za vodu, manjih protoka

Brend CINTROPUR® Belgijskog proizvođaća AIRWATEC nudi široku paletu mehaničkih filtera dizajniranih za filtriranje čiste odnosno mehanički kontaminirane vode. Paleta kućnih mehaničkih filtera podrazumeva tri tipa filtera i pokriva zahtevane protoke od  0 do 6.5 m³/h.
 • NW 18: 3.5 m3/h (¾")
 • NW 25: 5.5 m3/h (¾" + 1")    
 • NW 32: 6.5 m3/h (1¼")   
Osnovna namena: filtriranje mehaničkih nečistoća  (zemlja, pesak, rđa, mulj, itd.) koje se mogu naći u vodi.

PREDNOSTI:
 • Dva nivoa filtracije (centrifugalna filtracija + filter vreća)
 • Filtracija u realnom vremenu, bez ukumulacije
 • Minimalni pad pritiska (0,2 bara)
 • Konstantan i visok nivo protočnosti
 • Širok izbor finoće filtracije, ispune od 5 do 300 mikrona
 • Besprekorno dihtovanje, zahvaljujući sistemu  O-ringa
 • Brzo i jednostavno ispiranje pomoću drenažne slavine
 • Dug životni vek i neprekidno snabdevanje rezervnim i potrošnim delovima
 • Minimum zahteva u pogledu održavanja i eksploatacije
Jednostavana ugradnja, održavanje i eksploatacija.
          

CINTROPUR mehanički filteri za vodu, manjih protoka