12.10.2012.

ETE izlaže water cooler aparate na sajmu medicine

Sajam ETE kao gost firme Ortodent iz Niša izlaže water cooler aparate Winix i male labaratorijske uređaja za pripremu ultra čiste vode na 37. međunarodnom sajmu medicine Medident.
http://www.sajam.co.rs/active/sr-latin/home/details/_params/sajam_id/43758.html