Sa godišnjom proizvodnjom od nekih 8 miliona pumpi, Grundfos je jedan od vodećih svetskih proizvođača pumpi. Potpisivanjnem ugovora u 2015. godini Euroteam Enginering d.o.o. postao zvanični Grundfos specialist dealer.