Hemijska priprema vode je termin koji se odnosi na pripremu vode u najširem smislu te reči. HPV nalazi svoj primenu u raznim granama industrije. Različiti proizvodni procesi zahtevaju različite kvalitet vode. Voda se u nekim procesima koristi kao osnovna sirovina, u drugima je njen udeo jako mali. Negde se koristi kao nosilac energije, razmenjivač a negde se jednostavno koristi za piće. 

Fizičko-hemijska ispravnos vode često nije dovoljna i potrebno je dodatno tretirati vodu. Rešanja za HPV podrazumevaju omekšavanje vode, uklanjanje gvožđa i mangana, oslobađanje vode primesa kao što su nitriti, nitrati, arsen, amonijak... U današnje vreme postoje razne jonoizmenjivačke smole koje se koriste i primenjuju za ukanjanje gotovo svih primesa koje se mogu naći u vodi. Nove tehnologije i znanja omogućavaju nam da rešimo gotovo svaki problem kada je u pitanju priprema vode. Kontaktirajte nas za opremu i rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe. 

U ovom smislu, mi u Euroteam engineering-u koristimo proizvode vodećih svetskih hemijskih kompanija. Dow chemical i Lanxess. Anjonske, katjonske i mešane smole. Smole sa svim potrebnim sertifikatima ISO, FDA, NSF/ANSI…