Reverzna osnoza je tehnologija koja se koristi za uklanjanje velike većine nečistoća iz vode i to potiskujući vodu pod pritiskom kroz polu propustljivu membranu.

Poznata još i pod imenima: povratna osmoza ili obrnuta osmoza i to je metoda koja je inicijalno namenjena tome da od morske vode napravi vodu za piće. Postupak koristi polupropustljivu membranu kroz koju prolazi čista voda a zaostaju soli. Reverzna osmoza je skoro savršen proces filtriranja vode. Ovaj proces omogućuje odstranjivanje najsitnijih čestica iz vode tako što se odrstranjuju neorganske materije, soli, minerali i sve druge nečistoće a kao rezultat nastaje voda koja ispunjava sve potrebe i zahteve koje određena industrija može da zahteva. Prednost ove tehnike je što gotovo svaku zagađenu vodu može obraditi tako da postane pitka.  

Dodatne prednosti ove tehnike su:

  • Ekonomičnost: postrojenja su kvalitetna i trajna, kvalitet membrana je u velikom porastu 
  • Jednostavno rade i relativno je jednostavno proširiti postojeće postrojenje
  • Trend je snižavanje cena postrojenja i membrana 
  •  Troškovi održavanja i eksploatacije su niski u odnosu na druge tehnologije pa inicijalna investicija u i dalje dosta skupu opremu veoma brzo nađe pravu računicu  
  • Ekološki proces: nema zagađenja vazduha i vode i što je najbolje nema tretmana otpadnih voda pre njihovog ispuštanja 
  • Nema posebnog zahteva koji se odnosi na temperaturu vode koja može biti sobna ili niža 
  • Nema faznih promena 
  • Nisu potrebne druge sirovine 
  • Kontinuiran proces gde ne postoji zasićenje jonoizmenjivačke mase, konstatno se dobija proizvod jednakog kvaliteta 
  •  Postiže se izvanredna selektivnost za pojedine rastvarače (voda), u odnosu na bilo koju rastvorenu materiju (sa malim brojem izuzetaka)

Modernizacijom i naprednim stepenom tehnološkog razvoja svih industrija, kako kod nas tako i širom sveta upotreba reverzne osmoze proširena je na separaciju niza organskih i neorganskih supstanci iz vode. Poseban fokus je na prečišćavanju otpadnih voda, potom na koncentrisanju određenih supstanci iz vodenog rastvora (lekovi, voćni sokovi).

Stoga se može reći da je ovaj postupak našao svoju primenu (osim za dobijanje pijaće vode) u prehrambenoj,  farmaceutskoj industriji, trgovini i ugostiteljstvu, u industrijama i poslovima koji zahtevaju prisustvo demineralizovane vode, u hemodijalizi itd.

Sam osnov uređaja za reverznu osmozu čini uređaj RO modul koga sačinjava membrana smeštena u kućište. Najčešće korišćeni tip membrane je spiralno motana membrana. Specijalni materijali koji služe za proizvodnju RO membrane propuštaju samo male molekule. Voda struji površinom membrane pod visokim pritiskom, dok kroz membranu prolaze molekuli vode  i koji se potom sakupljaju u kolektoru permeata koji zapravo razdvaja dve membrane a prolaskom kroz kolektor permeat (čista voda) stiže do perforirane centralne cevi i na taj način napušta RO modul. Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se naziva koncentrat i on se odbacuje.


      Predstavljamo različite kategorije proizvoda koji rade po principu RO: