Voda koja dolazi do nas najčešće ne zadovoljava sve naše potrebe u smislu kvaliteta. U nekim krajevima filtracija je neophodna čak i kada je u pitanju voda sa lokalnih vodovoda. Iz ovih razloga potrebno je "problemu” vode pristupiti na profesionalan način.

EuroTeam Engineering je tu da vam ponudi rešenja po vašoj meri. Ta rešenja najčešće ne podrazumevaju gotove proizvode već konfiguraciju komponenti, uređaja ili sistema u skladu sa vašim konkretnim zahtevom i potrebama.


Prvi korak: Pre svega želimo da se upoznamo sa vama i da vam se predstavimo. Da vam predstavimo naš pristup, opremu i komponente koje koristimo i oblasti u kojima možemo da ponudimo rešenja. Takođe, želimo da vidimo prostor u koji će buduća oprema biti instalirana i sagledamo sve tehničke aspekte. 
   

Drugi korak je sagledavanje vaših potreba. U ovoj fazi razgovaramo o kvalitetu vode koji vam je potreban i količinama vode koje će zadovoljiti vaše potrebe. Ukoliko nemate analizu vode, akcioni korak nakon ove faze je ANALIZA SIROVE (napojne) VODE.

Kada je jasno kakav kvalitet vode vam je potreban, u kojim količinama i kakva je sirova voda na ulazu, sledeća faza je predlog rešenja. Predlog rešenja podrazumeva pre svega predlog tehnologije a zatim i konkretnih proizvoda, uređaja i komponenti. Često ćemo vam ponuditi više opcija.


U četvrtom koraku pristupamo implementaciji rešenja koje ste odabrali. Naši serviseri dolaze i postavljaju, povezuju i puštaju u rad opremu. Vrše edukaciju budućih korisnika u vezi sa eksploatacijom, korišćenjem i održavanje uređaja i opreme.

Nakon određenog vremena, ljudi zaduženi za brigu o korisnicima, pozvaće vas da se uvere da je sve u savršenom redu i da nemate nikakve primedbe ni na opremu ni na našu uslugu. Ovo je samo početak naše dugoročne saradnje.


Naša je privilegija i čast da odgovorimo na svaki vaš zahtev, i da vam ponudimo rešenja za filtriranje, tretiranje ili pripremu vode u svemu po vašem zahtevu i po vašoj meri.