Mehanička filtracija vode

Jedan od osnovnih vidova filtracije jeste mehanička filtracija vode. Mehanički filteri različite finoće filtriranja i protoka vode zaustavljaju sve neželjene primese u vodi, pesak, rđu iz cevi, mulj .