Detaljnija analiza nas vodi ka bržem i efikasnijem rešenju.

 • Parametar
 • Vrednost
 • Jed. mere
 • MDK*
°C
% 50
mg/l < 0.05
mg/l
6.8 - 8.5

* MDK - maksimalna dozvoljena koncentracija

Detaljnija analiza nas vodi ka bržem i efikasnijem rešenju.

 • Parametar
 • Vrednost
 • Jed. mere
 • MDK*
°Co-Pt ska 5
Bez
NTU 1
6.8 - 8.5
mg/l 8
mg/l
µS/cm 1000
mg/l Bez mirisa
mg/l 0,05
mg/l
ml 0.1NHCL
ml 0.1NHCL
°dH
°dH
°dH
mg/l
mg/l
mg/l 0,1
mg/l 0,03
mg/l 50
mg/l 200
mg/l 250
mg/l 0,15
mg/l
mg/l 1,2
m⁻1
mg/l 0,3
mg/l 200
mg/l 12
mg/l 50
mg/l 0,05
mg/l 150
mg/l 0,01

* MDK - maksimalna dozvoljena koncentracija

Detaljnija analiza nas vodi ka bržem i efikasnijem rešenju.

 • Parametar
 • Vrednost
 • MDV*
100
-
0
10
negativan
negativan
1
negativan

* MDV - maksimalna dozvoljena vrednost

Detaljnija analiza nas vodi ka bržem i efikasnijem rešenju.

Izvor vode

bar

Namena tretirane vode

Traženi kapacitet

m3/h
m3/h
m3/h